Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.  M.Kemal ATATÜRK
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 
Giriş


 

   BAĞLANTILAR
     facebook twitter     


Borçka İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık MüdürlüğüBorçka Tapu Müdürlüğü

 Müdürlük IP:04662801062

             Fax:04664151137Borçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 Bulunduğunuz Yer: İlçemizde Turizm  >>   Tarihi camilerimiz ve kemer köprüler

 

 İlçemizdeki tarihi camiler ve kemer köprüler
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.


MURATLI KÖYÜ CAMİİ

                    Cami, Borçka ilçesine bağlı Muratlı (Maradit) köyünün merkezinde bulunmaktadır. H. 1262 (M.1846) yılında mahfile giriş sağlayan kapının üzerinde Mimar Aslan Oğlu Reşit Usta tarafından inşa edildiğini belirten hitabe bulunmaktadır. Minberdeki ve Mahfil Köşkündeki kitabeden Hicri 1263 tarihinde Uzun Hasanzade Hüseyin Alemdar tarafından minberdeki, Kakızeli Sağıroğlu Hasan Ağa tarafından da mahfildeki bütün süslemelerin yapıldığı bilgisine ulaşılmaktadır.

          Caminin tümü ahşap yapılardan oluşmaktadır. Gövdesinin  kaba kısmı kestane ağacından, süslemesi ceviz ağacından yapılmıştır. Giriş kapısı, minber, mihrap, kürsü, mahfil katının sütunları  ve köşk çıkışı kısımları oymacılık ve kakmacılık süsleme sanatının en güzel örnekleri ile doludur. Minberde elma, bıçak, gemi, kılıç, silah, arma, hilal, anahtar, mühür ve altı kollu terazi figürleri bulunmaktadır.           


1878 sonrasında yaşanan Rus işgali zamanında, iç mekanında bazı tahripler yapılmış ve bundan dolayı onarım görmüştür. Kürsünün üst kısmı , mihrabın ortası, mimberin giriş kapısının üstü de bu tahribat sonucunda başka bir tarzda sanatla ekleme yapılmıştır. 1979 yılında ahşap minaresi rüzgarla yıkıldığından minare pirket malzeme kullanılarak yeniden yapılmıştır.

 

            Muratlı Camii resimlerinden oluşan animasyon için TIKLAYINIZDÜZKÖY  CAMİİ

 

            H.1266 (M.1850) tarihinde köylülerce inşa edilmiştir. 11.39X10.97 kare planlı caminin altında geçmişte medrese olarak kullanılan bölümü bulunmaktadır.
             Harime giriş, kuzey yöndeki son cemaat yeri geçildikten sonra, kuzey iç cephenin orta eksenine yerleştirilen yuvarlak kemerli, iki kanatlı ve üzeri zengin süslemeli ahşap kapı ile sağlanmaktadır. İyi işçilikli ahşap korkuluklara sahip mahfil kanatları ve orta yerinde çıkma yapan köşk bulunmaktadır. Duvardan içe taşıntı yapan ve bu yöndeki mahfil kanadına kadar yükseltilen dikdörtgen çerçeve içinde, yarım yuvarlak formlu mihrap nişi yer almaktadır. İçte ve yanlarda çok abartılı süslemeleri bulunmaktadır. 
            Ahşap tavanın orta yerinde hafif içe doğru girinti yapan kare çerçeveli göbek süsü yer almaktadır. Cephelerin sadeliğine rağmen kapı kanatlarından başlayıp içteki mihrap, minber, mahfil eteği, korkuluklar, köşk ile tavanı; oyma ve kabartma şeklinde gerçekleştirilen bitkisel, realist, geometrik ve geçmelerden oluşan motiflerle süslenmiştir. Ayrıca bu kısımlar kırmızı, mavi, yeşil ve sarı renkteki yağlı boyalarla kaplanmıştır.

            Düzköy Camii resimlerinden oluşan animasyon için TIKLAYINIZ 
  

CAMİLİ  KÖYÜ  CAMİİ

                

             Halen mevcut cami 1855 yıllarında çığ felaketi sırasında yıkılan ve yerine yapılan camidir.

            İlk caminin yapılış tarihi kesin bilinmemekte olup, Osmanlı Padişahı II Mahmud (1808-1839) döneminde (Miladı 1819 senesinde) Batum Vilayetinin Macahel Kazasındaki eski ismi Hartvisi, şimdiki ismi Camili Köyü Camisi için yazılan bir İmam-Hatip görevlendirme beratı (Beratı Hümayun) okunmak sureti ile yapılış tarihi ile ilgili yaklaşık bilgilere ulaşılmıştır. Bu berat bilgilerinden hareketle caminin yapılış tarihi Miladı 1819’ dan önce olduğu ifade edilmektedir.

            Çığ felaketi sonucu yıkılmış cami keresteleri yeni yapılan caminin tavanında kullanılmış, eksik kalan kısımların köylüler tarafından samanlıklar, serenderler ve ambarlar bozularak 1855 yılında Arhavili ustalar tarafından tamamlanmıştır.

            Halen ibadete açık olup 1 adet İmam-Hatip ve 1 adet Müezzin- Kayyım Kadroları ve görevlileri bulunmaktadır.         


 

Macahel ( Camili Köyü )  Camii resimleri ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz animasyonu görmek için TIKLAYINIZ.


 

                                     

MARAL KÖYÜ İREMİT  CAMİİ

 İlk yapılış tarihi bilinmeyen Maral Köyü İremit Mahallesi Camii. 1965’te yıkılıp tekrar şu andaki mevcut camii inşası yapıldı.
  
 

       Mevcut minaresi 1976 yılında inşa edildi. İçerisindeki oyma ve süslemeler tarihi bilinmeyen eski camiden 1965’deki inşaat sırasında yıkılan eski camiinin malzemelerinden alınarak orijinalliği bozmadan aynen mevcut olan camiye monte edilmiştir.

        Caminin mevcut olan giriş kapısı dış cephesi eski orjin boyasıyla durmaktadır. İçerisindeki eski oyma ve süslemeler halk tarafından korumak maksadıyla 1977 yılında yağlı boya ile boyanmıştır. 1996 yılında Caminin dış cephesine yine korumak maksadıyla oluksuz düz sac çakılmıştır.

               Yapılış tarihi bilinmeyen eski caminin 1965 den önceki Maral Köyü İremit Mah. (Nacamvar) sırtında olduğu, oradan İremit Mahallesine nakledilmiştir. Eski Camii Macahel bölgesinde üç beratlı camiden biri olduğu söylenmektedir.


Maral Köyü İremit  Camii resimleri ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz animasyonu görmek için
TIKLAYINIZ


     

                               TARİHİ KEMER KÖPRÜLERİMİZ :

( İlçemizdeki tarihi kemer köprü resimlerinden oluşan ANİMASYON İÇİN TIKLAYINIZ )


           BEĞLEVAN KEMER KÖPRÜSÜ

          Yapı üzerinde kitabe bulunmadığından kesin olarak hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Ancak yörede yaygın olarak bulunan bu tip köprülerin geç Osmanlı döneminde yapıldıkları dikkate alındığında, buranın da muhtemelen XVIII.yy.’ın sonlarında inşa edildiği söylenebilir. Günümüze korkulukları hariç sağlam olarak ulaşan köprü, hemen alt kısmına yapılan betonarme köprüden sonra önemini kaybetmiş olu, yayalara hizmet verecek durumdadır.

          Güreşen Köyüne yaklaşık 2,5 km. kala, meskun mahalden uzak, Beğlevan deresi üzerinde bulunan köprü, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde olmak üzere, döşeme uzunluğu 20.90 m. Genişliği 2.93 m. ve kemer yüksekliği 8.70 m. Genişliği ise 17.30 m. Olan tek gözlü ve yolun eğimli olduğu köprüler grubuna girmektedir.

          İki kademeli sivri kemerle vurgulanan köprü gözünün güneydoğu ayağı ana kaya üzerinde oturtulmuşken, diğer taraftaki dere yatağı içine yerleştirilmiştir. Yolu eğimli olduğundan her iki taraftaki istinad ayakları V şeklinde yükselirken ulaşım kolaylaştırılmıştır.

          Korkulukları tamamen yıkılmış olan köprünün tabiyesi toprakla kaplanarak stabilize yol şekline dönüştürülmüştür. Kemerlerinde iyi işçilikli düzgün kesme taş, tampon duvarlarında ise, moloz taş kullanılmıştır. Kuzeybatı yönündeki tampon duvarının bir kısmı sonradan beton perde duvarla sağlamlaştırılmıştır. Her iki kemer ayağının içe bakan başlangıç kısmında ikişer adet barbakan boşlukları bulunmaktadır.

           Hemen buranın alt kısmına yapılan betonarme köprüyle önemini kaybeden yapı, genelde sağlam olmasına rağmen, kuzeybatı yönündeki çıkış kısmı, yanından geçen karayolu nedeniyle bir ölçüde tahrip görmüştür.

 

            DEMİRCİLER KÖYÜ ÇHALA KÖPRÜSÜ

         Kitabesi bulunmayan yapı, yöredeki bilgilere göre aslen aynı köyden olup Köstence’de Valilik yapmış “ Osman Paşa “ tarafından muhtemelen XVIII.yy.’da yaptırılmıştır.
 

           Demirciler Köyü’nün Handüzü Mahallesi yanında bulunan yapı, Hopa yönünden gelen dere üzerinde bulunmakta olup, Handüzü Mahallesi ile Elmalı Mahallesini birbirine bağlamaktadır. Yapı tek gözlü ve yolunun eğimli olduğu köprüler grubuna girmektedir. Köprü gözü iki kademeli sivri kemerle belirlenmiştir. Kemer düzgün kesme taş, diğer yerleri moloz taşla inşa edilmiştir. Yol döşemesi moloz taştır. Her iki yöndeki korkuluk duvarları sağlamdır.

                            
               ARALIK KÖYÜ KÖPRÜSÜ:

       Kitabesi bulunmayan yapı, muhtemelen XVIII.yy.’da inşa edilmiştir.  
           

            Aralık Köyünün yanından geçen dere üzerinde bulunan yapı, tek gözlü ve yolun eğimli olduğu köprüler grubundandır. Köprü gözü, iki kademeli kemerle vurgulanmıştır. Kemerde düzgün kesme taş, diğer kısımlarında moloz taş malzeme kullanılmıştır. Yol döşemesi de moloz taştır ve korkuluk duvarları da sağlamdır. Günümüzde yayalara hizmet vermektedir.

 

            VANETİ KÖPRÜSÜ :

             Kitabesi bulunmayan yapı, muhtemelen XVIII.yy.’da inşa edilmiştir.

              Borçka- Hopa karayolunun 3. Km.’sinde, Çifteköprü girişinde dere üzerinde bulunmaktadır. Yapı, iki gözlü ve yolun eğimli olduğu köprüler grubundandır. Köprü gözü iki kademeli yuvarlak kemerle belirlenmiştir. Kemerlerinde düzgün kesme taş, tempan duvarları moloz taştır. Korkulukları bulunmamaktadır. Günümüzde araçlar da geçebilmektedir. Onarım görmüştür.

 

             DÜZKÖY CEVİZLİ MAHALLESİ KÖPRÜSÜ :

             Kitabesi bulunmayan yapı, muhtemelen XVIII.yy.’da inşa edilmiştir.

             Yapı Borçka- Hopa Karayolu kenarında, Hopa yönünden gelen derenin üzerinde kurulmakta olup, tek gözlü ve yolun eğimli olduğu köprüler grubundandır. Köprü gözü iki kademeli yuvarlak kemerle belirlenmiştir. Kemerlerinde düzgün kesme taş, tempon duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Korkuluk duvarları yoktur. Günümüzde araç geçişini de sağlamaktadır.

 

              GÜREŞEN KÖYÜ KÖPRÜSÜ :

             Kitabesi bulunmayan yapı, muhtemelen XVIII.yy.’da inşa edilmiştir.

          

          
             Köyün girişinde bulunan yapı, dere üzerinde bulunmakta olup, tek gözlü ve yolun eğimli olduğu köprüler grubundandır. Kemerlerinde düzgün kesme taş, tempan duvarlarında ise moloz taş kullanılmıştır. Korkulukları kısmen korunmuştur. Yolu moloz taş döşelidir. Yayaların geçebileceği durumundadır.

 

                EFELER KÖYÜ KÖPRÜSÜ :

               Kitabesi bulunmayan yapı muhtemelen ortaçağ dönemine aittir.

               Yapı, Efeler Köyü’nün yakınında, dere yatağının kenarında bulunmakta olup, günümüze tek gözü ulaşabilmiştir. Yanındaki derenin genişliği dikkate alındığında birkaç gözü olabileceği ortaya çıkmaktadır. Kemer gözü basık kemerle belirlenmiş olup, kaba yonu taşları kullanılmıştır.

 

 

 


                          Borçka 2016 © T.C.Borçka Kaymakamlığı Resmi Web Sitesidir.  

Borçka Kaymakamlığı Gündoğdu Mahallesi Hükümet Cad. 08400 BORÇKA / ARTVİN
Telefon : ( 0 ) 466 4151030 , Fax : ( 0 ) 466 4151468